Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV

14.03.2022
Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV, na ktorom doktorandi prezentujú získané výsledky a ktorý je obligatórnou povinnosťou štúdia sa uskutoční 14.3.2022 o 13.00 hod. dištančnou formou prostredníctvom MS Teams (externé štúdium) a 17.3.2022 o 08.30 hod. prezenčnou formou v miestnosti CS 201 (denné štúdium). 
Návrat na aktuality