Otvorili sme Tréningové centrum personálnych zručností HR Generalist

04.10.2021
V tomto centre na fakulte sa budeme venovať viacerým modulom. Študenti sa budú môcť naučiť ako viesť nábor a výber zamestnancov, ako rozvíjať vzdelávanie zamestnancov, ako riadiť výkon a odmeňovanie, a ako zvýšiť angažovanosť a zlepšiť zamestnanecké vzťahy.

Centrum slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity, Jozef Habánik, spolu s dekankou fakulty Evou Ivanovou. Na otvorení boli prítomní aj študenti, profesori a ďalšie vedenie univerzity.Návrat na aktuality