Akademický rok 2021/2022 Trenčianska univerzita začne prezenčnou formou

03.09.2021
S blížiacim sa otvorením školského roka rektor univerzity Jozef Habánik apeluje na študentov, osobitne študentov 1. ročníkov, ale aj zamestnancov, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a zdravotný stav im to umožňuje, aby tak urobili. Pomôžu tak realizovať výučbu prezenčnou formou. Univerzita je v úzkom kontakte s rezortným očkovacím tímom a v prípade záujmu vie zabezpečiť jeho kapacity.

Prezenčné vzdelávanie sa bude riadiť Covid Automatom, protipandemickými opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR a Opatrením rektora TnUAD v Trenčíne k zahájeniu akademického roka 2021/2022.
Návrat na aktuality