Spolupráca miest a obcí v rámci SR a ČR (naprieč prihraničím a republikami)

27.08.2021
V rámci realizácie cezhraničného projektu "Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ INTERREG SK-CZ si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu venovanú spolupráci obcí v príhraničných oblastiach a naprieč  hranicami, ktorá sa budeme konať v spolupráci s Masarykovou univerzitou dňa 23.9.2021 v Trenčíne.  V rámci konferencie bude pozornosť venovaná aktuálnemu stavu a budúcnosti spolupráce, výmene skúseností a postupov dobrej praxe, ako i posilňovaniu a tvorbe nových spoluprác.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Návrat na aktuality