Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

01.07.2021
Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj - jún 2021, že si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo mestským úradom. Vstup na oddelenie je povolený len s prekrytým nosom a ústami. Na podpis matričnej knihy si prineste vlastné pero.

UPOZORNENIE:
od 26. júla 2021 – 06. augusta 2021 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.Návrat na aktuality