Ako napredovať a rozvíjať medziobecnú (cezhraničnú) spoluprácu

22.06.2021
V rámci projektu Interreg SK-CZ „Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ (kód ITMS2014+:304031R566) sa dňa 24.06.2021 uskutoční online workshop "Ako napredovať a rozvíjať medziobecnú (cezhraničnú) spoluprácu".

O svoje postrehy a skúsenosti s budovaním spolupráce sa podelia
  • Mgr. Daniel Juráček - obec Bošáca
  • Ing. Ivana Latkóczyová - mesto Trenčín
  • Ing. Erika Jonasová - MAS Žiar
  • Mgr. Lenka Bártlová - DSO Mikroregión Severo-Lanškrounsko (CZ)

Všetci ste srdečne vítaní. Návrat na aktuality