Pravidlá vstupu do Fakultnej knižnice FSEV TnUAD v Trenčíne od 19.04.2021

19.04.2021
Vážení čitatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že  od 19.04.2021 môžete navštíviť Fakultnú knižnicu FSEV TnUAD v Trenčíne za dodržania nasledovných protiepidemiologických  opatrení:

  • vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom (Vyhláška ÚVZ č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest),
  • služby knižnica poskytuje po preukázaní negatívneho výsledku RT-PCR testu, negatívneho antigénového testu alebo na základe výnimky podľa Vyhlášky ÚVZ č. 187/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok,
  • pri vstupe použite dezinfekciu na ruky,
  • v priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m2.Návrat na aktuality