Online Deň otvorených dverí

09.04.2021
Zorganizovali sme Deň otvorených dverí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne dňa 30.3.2021 v online prostredí. Celé podujatie bolo rozdelené do troch blokov.

Po úvodných slovách dekanky Ing. Evy Ivanovej CSc., ktorá predstavila účastníkom našu univerzitu a fakultu dostala slovo prodekanka Ing. Eva Koišová PhD., MBA. Vysvetlila ponúkané akreditované študijné programy, formy štúdia, ako aj možnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Prvý blok Dňa otvorených dverí ukončil koordinátor Erasmus + Ing. Marcel Kordoš PhD.

Druhý blok DOD pozostával z krátkych videí, kde samotní študenti FSEV prezentovali fakultu. Predstavili vybrané aktivity, niektoré priestory, ktoré univerzita ponúka a taktiež spomenuli podujatia, ktoré sa konajú ako na univerzite, tak aj v samotnom Trenčíne.

V diskusii účastníkom DOD odpovedali prostredníctvom chatu rečníci z prvého bloku, naši študenti, pedagógovia a referentky zo študijného oddelenia. Kladené otázky od uchádzačov o štúdium boli z rôznych oblastí a pri reakciách sa viacerí zamestnanci dopĺňali.

Veríme, že z priebehu podujatia mali uchádzači o štúdium dobrý dojem. My určite!Návrat na aktuality