Vieš si predstaviť svoju budúcu kariéru vo svete daní?

25.03.2021
Naša fakulta len nedávno nadviazala spoluprácu s platformou Challengest, a už Vám prináša prvú výzvu. Koncept je postavený na riešení prípadových štúdií/výziev z reálneho firemného prostredia. Najlepší študenti sú samozrejme odmenení finančne/vecne/prípadne možnosťou práce, alebo stáže v danej spoločnosti.

Vieš si predstaviť svoju budúcu kariéru vo svete daní?

Prijmi výzvu a zapoj sa do EY Tax Challenge 2021. https://www.challengest.com/challenge/265/EY-TAX-Challenge 

https://www.challengest.com
https://www.facebook.com/Challengest Návrat na aktuality