Vynikajúca príležitosť pretavenia teoretických vedomostí do praxe!

19.03.2021
Naša fakulta nadviazala spoluprácu s platformou Challengest, ktorá je na trhu od roku 2011. Ich cieľom je prepájať firmy so študentami. Koncept je postavený na riešení prípadových štúdií/výziev z reálneho firemného prostredia. Najlepší študenti sú samozrejme odmenení finančne/vecne/prípadne možnosťou práce, alebo stáže v danej spoločnosti.

Nové výzvy už čoskoro!

https://www.challengest.com/
https://www.facebook.com/ChallengestNávrat na aktuality