Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV v nekončiacich ročníkoch

24.02.2021
Odborný seminár školiaceho pracoviska pre doktorandov FSEV v nekončiacich ročníkoch, na ktorom doktorandi prezentujú získané výsledky a ktorý je obligatórnou povinnosťou štúdia sa uskutoční 15.3.2021 o 13.30 dištančnou formou prostredníctvom Teamsu.
Návrat na aktuality