Prevencia plagiátorstva

18.02.2021
Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov I. a II. stupňa, ale aj ostatných študentov, že s cieľom minimalizovať riziko vysokej zhody pri kontrole originality záverečnej práce bola v roku 2020 v ŠTUDIJNOM PORIADKU TNUAD upravená miera originality záverečných prác. Obdobne bola pre študentov III. stupňa upravená ORGANIZAČNÁ SMERNICA K ORGANIZÁCII DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA TRENČIANSKEJ UNIVERZITE ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE.

Zároveň upozorňujeme, že je potrebné v záverečných prácach (ale aj v seminárnych prácach a podobne) používať správny postup pri citovaní a parafrázovaní. Bližšie informácie získate z  ORGANIZAČNEJ SMERNICE ZÁVEREČNÉ PRÁCE (študenti III. stupňa z ORGANIZAČNEJ SMERNICE K VYPRACOVANIU DIZERTAČNÝCH PRÁC) a od svojich školiteľov a vyučujúcich.Návrat na aktuality