Prezentácia o elektronických informačných zdrojoch

Dátum uverejnenia: 11.02.2021

Z dôvodu zvýšenia informovanosti o prístupoch k rôznym externým zdrojom sprístupňujeme študentom končiacich ročníkov ale aj ostatným študentom prezentáciu o možnostiach prístupov k elektronickým informačným zdrojom.

Prezentácia je prospešná pre všetkých, ktorí chcú získať zdroje pre písanie záverečných prác, seminárnych práca alebo pre svoje štúdium. 

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava