Virtuálny študentský parlament 2020/2021

20.01.2021
Občianske združenie EUNOIA hľadá uchádzačov na pozíciu stážistu/ky pre projekt virtuálneho študentského parlamentu, ktorý sa uskutoční v priebehu druhého polroku školského roku 2020/2021. Radi by sme pozvali študentov vysokých škôl k spolupráci na pilotnom projekte pre stredné školy a poskytli im priestor pre nadobudnutie pracovných skúseností z prostredia neziskového sektora a neformálneho vzdelávania mládeže.


Návrat na aktuality