Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Týždeň vedy a techniky 2020 na FSEV

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 04.11.2020


Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov si Vás dovoľuje pozvať v rámci TVT2020 na nasledovné odborné podujatia. Podujatia budú uskutočnené on-line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS, v prípade záujmu o účasť, prosím kontaktujte mailom kontaktnú osobu.

Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Dátum konania:  05.11.2020
Čas:  09.00 – 12.00 hod.
Spoluorganizátor: Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Trenčín
Stručný popis podujatia: Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce. Seminár poukazuje na globálne trendy v procese výberu zamestnancov a na možnosti vyhľadávania pracovných miest na trhu práce.
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Masárová, PhD. (tatiana.masarova@tnuni.sk)

Malá veľká krajina / Malý veľký kraj

Dátum konania: 09.11.2020
Čas: 8,00 - 9,30 hod.

Stručný popis podujatia: Cieľom danej aktivity je priblížiť problematiku rozvoja cestovného ruchu aktérmi z daného prostredia, ozrejmiť študentom i širokej verejnosti význam a úlohu organizácií cestovného ruchu, hľadať vzájomné možnosti spolupráce a účasti na riešení danej problematiky a diskutovať o budúcnosti cestovného ruchu v aktuálnych podmienkach.
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčinová (martina.jakubcinova@tnuni.sk)

Knižnica pomáha úspešne študovať

Dátum konania: 11.11.2020
Čas:  10,00-11,30 hod.

Stručný popis podujatia: workshop pre študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre spracovanie tém seminárnych, semestrálnych a záverečných prác. Obsahom sú i praktické postupy pri vyhľadávaní informácií a spracovania rešerší.
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. (eva.zivcicova@tnuni.sk), Mgr. Miroslava Piscová, Univerzitná knižnica TnUAD

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Dátum konania:  12.11.2020
Čas:  10,00 – 16.00 hod.

Stručný popis podujatia: Konferencia sa zameriava na aktuálne otázky trhu práce a vplyvu 4. priemyselnej revolúcie na zmeny na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného obchodu, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Kontaktná osoba: Ing. Karol Krajčo (karol.krajco@tnuni.sk)
Webová stránka: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/

Ľudské práva 2020

Dátum konania: 13.11.2020
Čas: 8,00 - 9,30

Stručný popis podujatia: Problematika ľudských práv a hľadanie súvislostí z nej vyplývajúcich. Prednášajúci: Mgr. Michal Horváth.
Kontaktná osoba: JUDr. Andrej Poruban, PhD. (andrej.poruban@tnuni.sk)

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31