Kandidátska listina a charakteristiky kandidátov do AS FSEV a AS TNUNI

05.10.2020
Volebná komisia prijala v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS FSEV a AS TNUNI za študentskú časť celkom 6 návrhov na kandidátov.

Za kandidáta do AS FSEV za študentskú časť bol navrhnutý:

1. Nikol Dojčánová
2. Simona Kopuncová
3. Barbora Markechová
4. Ing. Matej Húževka
5. Ing. Martin Šrámka

Za kandidáta do AS TNUNI 
za študentskú časť bol navrhnutý:
1. Ing. Martin Šrámka

Navrhnutí kandidáti súhlasili s kandidatúrou.Návrat na aktuality