Doplňujúce voľby do Akademického senátu TnUAD a AS FSEV za študentskú časť

Dátum uverejnenia: 22.09.2020

Akademický senát TnUAD a Akademický senát FSEV vyhlasuje doplňujúce voľby za študentskú časť. Prijímanie návrhov na kandidátov za člena AS TnUAD a AS FSEV spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou môžete zasielať na jaroslav.vyhnicka@tnuni.sk do 1.10.2020. 

Viac informácií a harmonogram nájdete v prílohe.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava