Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 22.07.2020


Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci jún - júl 2020, že si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo mestským úradom. Vstup na oddelenie je povolený len s prekrytým nosom a ústami. Na podpis matričnej knihy si prineste vlastné pero.

UPOZORNENIE: od 27. júla 2020 – 09. augusta 2020 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava