Usmernenie pre študentov, ktorí po 22. 06. 2020 opustia Slovenskú republiku

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 24.06.2020


V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) a nadchádzajúcim prázdninovým obdobím vydávam rektor TnUAD nasledovné usmernenie...

Viac informácií v priložených súboroch

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava