Aktualizované tézy k štátnym skúškam pre II. stupeň štúdia

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 06.05.2020


Vážení študenti,
boli aktualizované tézy štátnej záverečnej skúšky z predmetov „Teoretické a praktické aspekty riadenia ľudských zdrojov“ a „Ekonomické a sociálne aspekty riadenia ľudí v organizáciách“ v študijnom programe II. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“

Dokumenty nájdete v sekcii študenti > štátne skúšky


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava