Oznam

Dátum uverejnenia: 30.03.2020

Na základe rozhodnutia vedenia TnUAD v Trenčíne  bude prezenčná forma vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prerušená až do odvolania. Vzdelávanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime, t. j. učitelia komunikujú so svojimi študentmi elektronickou formou prostredníctvom e-learningu, Akademického informačného systému, fakultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská, a ďalšie nástroje, ktoré poskytuje Office 365 (napr. Teams), pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všetkým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice.

Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o 2 týždne do 11. júla. Bude organizované predovšetkým v dištančnej forme, vo výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Upravené sú tiež termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré pravdepodobne budú organizované začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až  v poslednom augustovom týždni. Aktualizovaný harmonogram organizácie štúdia pre letný semester akademického roka 2019/2020 je zverejnený na webových stránkach fakulty. 

Rektor univerzity Jozef Habánik sa rozhodol odpustiť poplatok za ubytovanie za mesiac apríl študentom, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove, ale ho aktuálne nevyužívajú, pretože sa vzdelávajú z domu.

Univerzita venuje zvýšenú pozornosť a pomoc zahraničným študentom, ktorí sú ubytovaní na internátoch a pre uzatvorené hranice nemôžu vycestovať domov.
V rámci programu Erasmus+ budú po dohode s Bieloruskou ambasádou dňa 2. apríla 2020 repatriovaní 4 študenti Bieloruskej štátnej technologickej univerzity. Dvaja študenti Fakulty priemyselných technológií, ktorí boli na vzdelávacom pobyte na univerzite Braganca v Portugalsku a tento pobyt predčasne ukončili sa aktuálne nachádzajú v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR.

Zároveň boli upravené aj lehoty a podmienky v prijímacom konaní na portáli VŠ. Prihlášky na univerzitu a jej fakulty na bakalárske študijné programy je možné podať až do konca júna 2020. Prihlášku na štúdium stačí podať elektronicky a ostatné potrebné dokumenty stačí dodať ku dňu zápisu na štúdium. Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku až do 10. júla 2020.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Úradné hodiny študijného oddelenia sa realizujú elektronickou formou, alebo telefonicky. Kontaktná forma úradných hodín je len vo výnimočných prípadoch po dohode so študijným referátom za prísneho dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27 28 29 30
31  
Utorok, 25. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Patrik BULKO
Ing. Patrik BULKO denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:30 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Natália LETKOVÁ
Ing. Natália LETKOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. augusta 2020 od 10,30 hod...
Streda, 26. august 2020
09:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Júlia KOSTROVÁ
Ing. Júlia KOSTROVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 9,00 hod...
10:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Adriana MARTOŠOVÁ
Ing. Adriana MARTOŠOVÁ denný doktorand FSEV TnUAD obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 26. augusta 2020 od 10,00 hod...
11:00 - Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Ing. Katarína ŠKROVÁNKOVÁ
Ing. Júlia KOSTROVÁ denný doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno­-ekonomických vzťahov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 2...