2. Aktualizácia opatrení súvisiacich s nerozširovaním možnej nákazy

26.03.2020
V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD") vydávam nasledovné opatrenia:

1. Príkaz rektora č. 1/2020 zo dňa 09. 03. 2020 a jeho aktualizácia č. 1 zo dňa 13. 03.2020 zostávajú v platnosti do 31. 03. 2020 vrátane.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

V Trenčíne 26. 03. 2020
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUADNávrat na aktuality