1. Aktualizácia opatrení súvisiacich s nerozširovaním možnej nákazy

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 13.03.2020
V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) vydávam nasledovné opatrenia:

1. Príkaz rektora zo dňa 09. 03. 2020 platí minimálne do 29. 03. 2020 vrátane.

2. Od piatku 13.03.2020 je zakázaný vstup cudzích osôb na pôdu TnUAD.

3. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 vedúci súčastí dohodnú so zamestnancami:
a) prácu na doma podľa Metodického pokynu č. 5-U-007 postup pri evidencii pracovného času v podmienkach TnUAD bod 5.2.6.,
b) alebo prekážku v práci podľa § 141 ods. 3 písm. b) ZP s náhradou mzdy.
Uvedené sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia vedúceho súčasti.

4. Zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú podmienky podľa bodu 3. pís. a) a b) ktorí nevyčerpali riadnu dovolenku za rok 2019, prednostne budú v období od 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 čerpať dovolenku.

5. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 sa prerušuje výdaj stravy v Študentských jedálňach TnUAD.

6. Denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách TnUAD bude sprísnený podľa odporúčaní MZ SR.

7. Príkaz rektora č. 1/2020 zostáva v platnosti.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

V Trenčíne 13. 03. 2020
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30