Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

28.02.2020
V rámci partnerských vzťahov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a akademickou obcou si Vás dovoľujeme informovať o možnosti stáže. Stáž je FINANČNE OHODNOTENÁ.

Viac informácií v priložených súborochNávrat na aktuality