Spolupráca s miestnymi firmami

28.11.2019
Dňa 15.11.2019 bola naša fakulta poctená príchodom pána primátora mesta Dubnica nad Váhom, Mgr. Petrom Wolfom. Zámerom tohto stretnutia bolo prerokovať a nadviazať spolupráce s miestnymi firmami, aby naši študenti získali dôležitú prax už počas štúdia. Vďaka tomu budú mať možnosť lepšie sa uplatniť na trhu práce.
Návrat na aktuality