Týždeň vedy a techniky

28.11.2019
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Katedra ekonómie a ekonomiky FSEV pripravila dve podujatia zamerané na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti účastníkov.

Ako prvý sa dňa 5. novembra 2019 uskutočnil Vyšehradský vedecký seminár „Skúmaj, diskutuj a publikuj“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 účastníkov z krajín Vyšehradskej štvorky. Na seminári boli odprezentované ako výsledky vedecko-výskumnej činnosti, tak i praktické skúsenosti jednotlivých účastníkov. Súčasťou seminára bola prezentácia pripravovaného vedeckého projektu zameraného na skúmanie nových trendov v oblasti malých a stredných podnikov a Industry 4.0, na ktorom môžu participovať všetky zúčastnené univerzity. Veľkým prínosom tohto vedeckého podujatia boli aj vystúpenia účastníkov z hospodárskej praxe. Seminár bol ukončený vedeckou diskusiou a nadviazaním nových partnerstiev. Výsledky vedeckého seminára budú publikované formou vedeckých článkov v časopise Sociálno-ekonomická revue Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.

Druhým vedeckým podujatím, ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2019, bola prednáška prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. na tému „Poznanie a myslenie v období globalizácie“. Vysokoškolský pedagóg a vedecko-výskumný pracovník prítomným účastníkom pútavo prezentoval nástrahy súčasného digitálneho sveta a vedecko-technického rozvoja pre mladých, výhody a nevýhody globalizácie. Študenti a ostatní účastníci ocenili nový pohľad na prezentovanú problematiku a konfrontáciu s realitou.

Ing. Jana Masárová, PhD. – vedúca KEaE
Ing. Katarína Havierniková, PhD. – organizátor vedeckého semináraNávrat na aktuality