Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest

27.11.2019
Druhý ročník konferencie na tému „Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest„ sa konal v Trenčianskych Tepliciach 21.11.2019. Na plenárnom zasadnutí vystúpili traja speakri z praxe Ing. Martin Hošták, PhD, Ing. Eva Vanková a Ing. Martin Morháč.

Účastníci, ktorí boli zo siedmich krajín rokovali v troch sekciách. V závere konferencie všetci zúčastnení vyjadrili presvedčenie o vhodnosti  a vysokej aktuálnosti témy konferencie a ocenili vysokú úroveň konferencie. Zborník príspevkov z konferencie bude zaslaný na indexáciu Web of Science.
Návrat na aktuality