Výsledky volieb zástupcov študentskej časti FSEV do AS TnUAD

06.11.2019
Volieb sa zúčastnilo 50 členov AO FSEV z celkového počtu 863 členov AO FSEV. Celkovo bolo odovzdaných 50 hlasovacích lístkov: z toho 50 bolo platných a O neplatných. 

Volebná komisia konštatuje, že voľby zástupcov študentskej časti AO FSEV do AS TnUAD sú platné a za zástupcov študentskej časti FSEV do AS TnUAD boli zvolení­: 
  • Ing. Vyhnička Jaroslav
  • Ing. Martošová Adriana

Zápisnica volebnej komisie FSEV o priebehu a výsledkoch volieb zástupcov študentskej časi FSEV do AS TnUAD... (PDF súbor)
Návrat na aktuality