Poznanie a myslenie v období globalizácie

05.11.2019
Katedra ekonómie a ekonomiky si Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dovoľuje pozvať na prednášku prof. Dr. Štefana Volnera, CSc. "Poznanie a myslenie v období globalizácie“, ktorá sa uskutoční 6. 11. 2019 od 10 do 11.30 h. v aule FSEV – CP105.Návrat na aktuality