Voľby do AS TnUAD

26.09.2019
Akademický senát FSEV vyhlasuje voľby do AS TnUAD z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia (k 05. 11. 2019). AS FSEV schválil Harmonogram volieb do AS TnUAD a volebné komisie pre zamestnaneckú a študentskú časť.

Návrhy na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je možné odovzdávať predsedom komisií do príslušného termínu.

Vyhlásenie a harmonogram volieb do AS TnUAD (PDF súbor)
Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS TnUAD vrátane súhlasu (DOC súbor)
Návrh kandidáta do študentskej časti AS TnUAD vrátane súhlasu (DOC súbor)
Návrat na aktuality