Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

21.06.2019
Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia (ktorí sa nezúčastnia promócií v dňoch 01. – 02. 2019), ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci máj a jún 2019, že si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady absolventa môže prevziať aj iná osoba, ale len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo úradom. Splnomocnenie ostáva súčasťou osobného spisu absolventa.

UPOZORNENIE:

Doklady nebude možné prevziať:
Dňa 26. júna 2019, 01. – 02. júla 2019, 11. – 12. júla 2019 a v dňoch 29. júla 2019  - 9. augusta 2019 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.Návrat na aktuality