Študentská vedecko-odborná činnosť

30.04.2019
Na našej fakulte to opäť žilo prezentáciou prác študentov v rámci fakultného kola študentskej vedecko-odbornej činnosti. 30.4.2019 sa uskutočnil už 14. ročník tejto medzi študentmi obľúbenej súťaže. V tomto akademickom roku súťažili práce s rôznym zameraním v oblasti ľudských zdrojov, personálneho manažmentu, migrácie pracovnej sily, ekonomiky a psychológie.

Ocenení boli všetci účastníci a umiestnenie na prvých troch miestach bolo nasledovné:
1. Bc. Lucia Belásová (Zamestnávanie štátnych príslušníkov z tretích krajín v SR)
2. Bc. Milada Smreková (Motivačné faktory pri výbere vysokej školy)
3. p. Anita Gejdošová (Dôsledky zamestnávania imigrantov v nadnárodnej spoločnosti)

Všetkým zúčastneným želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšej činnosti.Návrat na aktuality