Odborná prax študentov 3. ročníka študijného odboru Verejná správa a regionálny rozvoj

02.04.2019
Študenti 3. ročníka študijného programu Verejná správa sa v ak. roku 2018/2019 zúčastňujú 2 týždňovej odbornej praxe (18.03.2019-29.03.2019). V rámci nej získavajú prehľad a možnosť priameho zapojenia sa do práce súvisiacej s agendou a problematikou konkrétnej inštitúcie verejnej správy. Veríme, že získané vedomosti, poznatky, zručnosti či skúseností využijú a zúročia nie len v bežnom živote, ale aj počas štátnych skúšok, ktoré ich ešte v tomto roku čakajú.Návrat na aktuality