Prieskum spokojnosti študentov

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 12.03.2019


Vážení študenti,
dovolila by som si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka „Prieskum spokojnosti študenta“ k hodnoteniu kvality študijných programov v rámci vnútorného systému manažérstva kvality - podľa priloženého manuálu.

Systém AiS2 Vám umožní hodnotiť všetky zapísané predmety. V nižšie uvedených prílohách sú zoznamy predmetov, ktoré je potrebné hodnotiť v rámci vnútorného systému manažérstva kvality. Predmety hodnotenia sú rozdelené podľa stupňa štúdia, študijného programu a jednotlivých ročníkov.

Ing. Eva Koišová, PhD.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava