Návšteva OSN vo Viedni

11.03.2019
Dňa 07. 03. 2019 sa študenti prvého a druhého ročníka II. stupňa v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment zúčastnili odbornej exkurzie vo Viedni. Navštívili jedno zo štyroch ústredí Organizácie spojených národov (OSN), kde absolvovali prehliadku a odbornú prednášku z personálneho manažmentu. Zaujímavý deň zakončili prehliadkou historického centra Viedne.

Návšteva OSN vo Viedni očami študentov

Dňa 07. 03. 2019 sme sa ako študenti štvrtého a piateho ročníka FSEV TNUNI zúčastnili exkurzie vo Viedni a navštívili jedno zo štyroch ústredí Organizácie spojených národov (OSN).

Pri vstupe na medzinárodné územie sme sa museli podrobiť dôkladnej bezpečnostnej kontrole. Po prechode vstupnou bránou nás rozdelili na dve skupiny a sprievodkyne nás v anglickom jazyku oboznámili s históriou OSN. Počas pestrej prehliadky sústavy budou nám boli priblížené činnosti OSN, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, napr. činnosť a správa satelitov, bez ktorých by sme nemohli využívať internet či mobilné telefóny, časť zaoberajúcu sa kontrolou dovážaných komodít z krajín tretieho sveta (káva, kakao a pod.), využívaním rádioaktívneho žiarenia v medicíne či potravinárstve, videli sme medailu a diplom Nobelovej ceny a iné. V rokovacej sále sme mali možnosť pozorovať prácu diplomatov a zástupcov 193 členských krajín na konferencii zameranej na inkluzívny a trvalo udržateľný priemyselný rozvoj, ale aj dôležitosť práce tlmočníkov v hlavných rokovacích jazykoch. Sprievodkyne ochotne zodpovedali všetky naše zvedavé otázky. Posledným bodom prehliadky bola prednáška v konferenčnej miestnosti s odborníčkami v oblasti personálneho manažmentu, ktoré s nami prebrali problematiku prijímacích pohovorov, správneho písania životopisu, ako aj motivačných listov. Venovali sa chybám, ktoré robia uchádzači o zamestnanie najčastejšie. Prostredníctvom prezentácie nám boli predstavené možnosti stáži a dobrovoľníckej činnosti, o ktoré sa môžeme uchádzať, a tak sa podieľať na realizácii projektov na medzinárodnej úrovni.

Budova pre viac ako 4000 zamestnancov na nás pôsobila veľkolepo, preto sme svoj čas pred odchodom venovali fotografovaniu. Po zážitku v OSN sme sa presunuli na Mariahilfer Straße, ktorá je považovaná za klenot Viedne. Svoj voľný čas sme využili na návštevu múzeí, kultúrnych pamiatok a ochutnávke miestnych špecialít.

Po tomto príjemne strávenom ale náročnom dni sme sa vo večerných hodinách vrátili do Trenčína obohatení o nové skúsenosti a vedomosti.

Milada Smreková a Soňa StrapáčováNávrat na aktuality