Súťaž ŠVOČ

Dátum uverejnenia: 21.02.2019

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov aj tento rok organizuje študentskú vedecko-odbornú činnosť (ŠVOČ) s cieľom podpory vedeckej a odbornej aktivity študentov.

Súťaže ŠVOČ sa môžu zúčastniť denní i externí študenti, ktorí majú záujem rozvíjať svoju tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. Fakulta prostredníctvom ŠVOČ podporuje študentov ako potenciálnych vedeckých pracovníkov, ktorým umožňuje získať praktické skúsenosti a naučí ich prezentovať výsledky vlastnej práce. Práce študentov prezentované na ŠVOČ môžu byť základom pri písaní záverečných prác, resp. pre ich ďalšie vedecké bádanie.

Prihlásiť sa môžete do 26.3.2019, prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete v sekcii veda výskum>ŠVOČ


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava