Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0

Dátum uverejnenia: 18.02.2019

Na odbornom seminári na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, ktorý pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne  v spolupráci s našou fakultou, sa vedúci zamestnanci, výchovní poradcovia a učitelia stredných škôl Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja zaoberali oblasťou rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti so zmenami, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia.

Na odbornom seminári vystúpila dekanka FSEV Ing. Eva Ivanová, CSc.,  ktorá spolu Ing. Paulínou, Srovnalíkovou, PhD. MBA, a Ing. Dankou Pavlovičovou predstavila moderné prístupy na získavanie praktických zručností v odborných učebniach.

V hlavnej prednáške na tému Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0 Ing. Tatiana Masárová, PhD. poukázala na predpokladané zmeny štruktúry profesií a nemalé nároky na pracovné sily, na ich odbornosť a kvalifikáciu. Pre oblasť vzdelávania to znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami pre uplatnenie na trhu práce počas ďalších desaťročí. PhDr. Eva Živčicová, PhD. pripravila účastníkom materiály v elektronickej verzii k odbornej prednáške a ďalšiu študijnú literatúru.

V závere prítomní pozitívne zhodnotili odborný seminár a v spätnej väzbe navrhli ďalšie možné témy odborných stretnutí. Seminár bol ukončený živou diskusiou, ktorej sa  v záverečnej časti zúčastnil aj rektor univerzity doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 24 25 26 27 28
29 30 31  
Piatok, 19. júl 2019
15:02 - Zatvorená fakultná budova
Vážení študenti, budova Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne ("budova C") bude z dôvodu čerpania dovolenky od 29.7.2019 do 9.8.2019 zatvorená.