Spoločenská zodpovednosť podnikov Akadémia vo V4 - Univerzity pre spoločnosť

13.02.2019
Tento rok Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) v rámci portfólia krajín Vyšegradskej štvorky sa znova aktívne podieľa na projektoch Višegrádskeho fondu, konkrétne ide o projekt „Spoločenská zodpovednosť podnikov Akadémia vo V4 - Univerzity pre spoločnosť (Corporate social responsibility Academy in V4 – Universities for society)“, v ktorom sú zapojené univerzity V4 regiónu ako University of Bielsko-Biała Poľsko ako koordinátor projektu, Ekonomická fakulta Technickej univerzity VŠB Ostrava a Szent István University v Maďarsku. Aktivity projektu odštartovali v novembri v Poľsku a hneď v úvode februára projekt pokračoval aktivitami študentov a pedagógov z Čiech, Poľska a Maďarska aj na pôde FSEV v Trenčíne.

Program prvého dňa pozostával z príhovoru dekanky FSEV Ing. Evy Ivanovej, CSc. predstavením univerzity a fakulty, nasledovali prezentácie členov Univerzitného pastoračného centra, Mgr. Trúsika z OZ Sluha ako aj kolegýň zo študentských radov našej univerzity. Prezentácie a následné diskusie vo forme workshopov sa týkali aktivít vykonávaných organizáciami, ktorých sú členmi, v zmysle sociálnej zodpovednosti. Socializačné aktivity pokračovali exkurziou na Trenčiansky hrad, s cieľom vychutnať si výhľad na večerný Trenčín a zároveň sa oboznámiť s históriou tohto mesta.

Druhý deň aktivít projektu pozostával z prezentácií a workshopov účastníkov Mgr. Medala z Centra environmentálnych ich aktivít a členov a organizácií AZU a Život nie je zebra pôsobiacich na TnUAD.

Projekt pokračuje aktivitami na marcovom stretnutí v Ostrave.
Návrat na aktuality