Zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

28.01.2019
Zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST" konanej v rámci projektu Vega č. 1/0430/18 dňa 22. novembra 2018 v Hotely Krym, Trenčianske Teplice je k dispozícii na stránke konferencie https://fsev.tnuni.sk/konferencia2018/Zbornik-industry-4-0.pdf.Návrat na aktuality