Ako uspieť na pracovnom pohovore

12.12.2018
Dňa 6.12.2018 Katedra sociálnych a humanitných vied v spolupráci s poisťovňou Nationale-Nederlanden poisťovňa a.s. a nadáciou Múdry pes zorganizovala workshop s témou: Ako uspieť na pracovnom pohovore. Študenti mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti prípravy na pracovný pohovor, ako napísať relevantný životopis a motivačný list. Veľmi prínosné bolo spojenie teoretických informácií s praktickými skúsenosťami personálneho manažéra.
Návrat na aktuality