Medzinárodná vedecká konferencia

28.11.2018
Medzinárodná vedecká konferencia „Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest“ nadviazala na tradične poriadené konferencie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Konferencia sa konala 22.11.2018 v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice v rámci projektu VEGA: č.1/0430/18 Vplyv Industry 4.0 na zmeny pracovných miest, s podporou SOVA DIGITAL a.s. Účastníci diskutovali na aktuálne otázky trhu práce a vplyvu 4. priemyselnej revolúcie na zmeny na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných vzťahov, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili Ing. Martin Morháč predseda predstavenstva SOVA Digital a.s, Ing. Eva Vanková prokuristka a personálna riaditeľka VETROPACK Nemšová, s.r.o. a Alena Valjašková projektový manažér QUALED - Kvalifikácia a vzdelávanie, o.z.

Rokovanie v sekciách sa viedlo v konštruktívnej diskusii. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia univerzít z Litvy, Lotyšska, Bieloruska, Macedónska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Všetci účastníci hodnotili konferenciu pozitívne a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

https://fsev.tnuni.sk/konferencia2018/Návrat na aktuality