Pracovné stretnutie odborníkov

21.11.2018
Riešitelia projektov VEGA pozývajú odbornú verejnosť a všetkých záujemcov na pracovné stretnutie k problematike klastrovej spolupráce.

Viac informácií v priloženom letáku
Návrat na aktuality