DEŇ ZDRAVIA FZ alebo „SPOJTE ZDRAVIE S POHYBOM“

08.11.2018
Dňa 21.11.2018 pripravila FZ v telocvični TnUAD pre všetkých študentov a zamestnancov pestrý program, zložený zo zdravotno-kompenzačných cvičení v rámci podujatia DEŇ ZDRAVIA FZ alebo „SPOJTE ZDRAVIE S POHYBOM“. V mimo vyučovacom čase majú všetci študenti možnosť zúčastniť sa na aktivitách.

Na pohybové aktivity sa treba zapísať od pondelka 12.11.2018 na vrátnici budovy A (na vrátnici budovy rektorátu).

Viac informácií nájdete v priloženom letáku.


Návrat na aktuality