Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA

05.11.2018
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra ekonómie a ekonomiky - Študentská 3, 911 50 Trenčín v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Žilinská univerzita v Žiline si Vás dovoľujú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pozvať na vedecký workshop, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 o 13:00 hod. v zasadačke dekanátu FSEV.

Viac informácií v priloženom letákuNávrat na aktuality