Konečná verzia rozvrhu na ZS 2018/2019

Dátum uverejnenia: 09.10.2018

Konečná verzia rozvrhu na ZS 2018/2019 platná od 10.10.2018 je v AIS.
Zmeny už nie sú možné, skontrolujte si hlavne časy a miestnosti, v ktorých máte prednášky a semináre.

Rozvrh hodín telesnej výchovy v zimnom semestri 2018/2019 je v prílohe. Dovolíme si požiadať študentov, ktorí sa ešte nezapísali na hodiny telesnej výchovy, aby tak urobili čo najskôr, osobne v čase a na mieste uvedenom v rozvrhu.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava