Oznam pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe ĽZaPM

Autor: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Dátum uverejnenia: 09.10.2018


Vážení študenti,
rozvrh hodín telesnej výchovy v zimnom semestri 2018/2019 je uverejnený v prílohe.

Dovolíme si požiadať študentov, ktorí sa ešte nezapísali na hodiny telesnej výchovy, aby tak urobili čo najskôr, osobne v čase a na mieste uvedenom v rozvrhu.

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
prodekan pre pedagogiku II. a III. stupňa

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava