Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

12.09.2018

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pozýva členov akademickej obce na Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 24. septrembra 2018 o 10:00 hod. v Aule BA 101.
Návrat na aktuality