Návrhy na kandidátov do študentskej časti Akademického senátu FSEV.

12.09.2018
Volebná komisia prijala do 6. septembra 2018 7 návrhov na kandidátov za člena do študentskej časti AS FSEV. Všetci kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou. Termín volieb do AS FSEV je 24. 09. 2018 a 25. 09. 2018 v čase od 8,00 do 14,00 hod. v budove C (FSEV), Študentská ul. č. 3.

Zoznam a osobné charakteristiky nájdete v príloheNávrat na aktuality