Návrhy na kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu TnUAD.

11.09.2018
Dňa 10.9.2018 boli na zasadnutí volebnej komisie k voľbám do zamestnaneckej časti Akademického senátu TnUAD zverejnení navrhovaní kandidáti:

 

  • prof. RNDr. Holomek Jaroslav, CSc.
  • Ing. Krajčo Karol
  • doc. Mgr. Krajňáková Emília, CSc.
  • Ing. Kráľová Katarína, Ph.D.Návrat na aktuality