Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS TnUAD

27.08.2018
Akademický senát FSEV vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TnUAD . Akademický senát FSEV schvaľuje Harmonogram doplňujúcich volieb do AS TnUAD a volebnú komisiu.

viac informácií v príloheNávrat na aktuality